Aktive fællesskaber gennem interessegrupper

Ved Ditte Rønhøj Frostholm, Anni Thomasen, Mogens Thomasen, Carlo Jensen & Annelise Larsen

Som led i Foreningen Japanske Havers strategiarbejde 2021/22 udsprang en idé om at skabe interessegrupper.   Interessegrupper er fællesskaber dannet omkring et emne, som man gerne vil fordybe sig i eller sparre med andre medlemmer om. Kort fortalt om interessegrupper:

  • Formål: Dele interesse for et specifikt område. Skabe små fællesskaber af en mindre gruppe af medlemmer og dermed blive aktiveret omkring sin haveinteresse. 
  • Det er op til den/de initiativtagende medlemmer, hvilket emne et sådant fællesskab bygges op om – det kan både være meget konkret ”hands-on” eller meget nørdet.
  • Medlemmer starter selv interessegrupper, definerer interessegruppens emne, afholder møder, havebesøg m.m. Gruppen informerer en koordinator om etableringen og kontaktperson, hvorefter denne holder oversigt over interessegrupper.
  • Foreningen informerer sine medlemmer om opstart af interessegrupper, så yderligere interesserede kan få kendskab til aktiviteten tidligt i forløbet. I nogle interessegrupper vil der løbende kunne komme nye medlemmer i gruppen.

Til en start foreslår vi følgende interessegrupper:

”Os der er nye ud i japanske haver” Sparring omkring tanker og planer, når man er ved at starte op. Vi håber at få hjælp fra de erfarne medlemmer til svar på vores spørgsmål. Ditte Rønhøj Frostholm er initiativtager og kontaktperson. Ditterf27@hotmail.com

”Naturen i japanske haver” Japanske haver beskrives ofte som idealbilleder af naturen. Med udgangspunkt i haver i Japan, dykker lidt ned i litteraturen og ser bl.a. på udviklingen over tid. Annelise Larsen er initiativtager og kontaktperson. Annelise.larsen@kabelmail.dk

“Elementer i den japanske have” Fordybelse i forskellige elementer i den japanske have, f.eks. Nobedan. Erfaringer, planer, ud at se m.m. Anni og Mogens Thomasen er initiativtagere og kontaktpersoner. thomasen@nypost.dk

Tidligere – faktisk udsprunget af arbejdet med Foreningens have i Farum – er vi nogle, der har oplevet et meget givtigt fællesskab blandt en mindre gruppe af medlemmer, der i en årrække mødtes flere gange om året for at hjælpe med arbejder (fysisk og med ideer) i hinandens haver.

Har du lyst til at deltage i en interessegruppe? Så send en mail til kontaktpersonen. Når kontaktpersonen har modtaget interesse-tilkendegivelser aftaler de interesserede i fællesskab mere konkret om afgrænsning af emnet, form for samarbejde, etc. 

Brænder du for et andet emne? Så start din egen interessegruppe! Det gør du ved at melde til Ditte, koordinator for interessegrupper. Ditterf27@hotmail.com

Del siden på:
Scroll to top
Skip to content