Vedtægter

§ 1. Foreningens navn
Foreningens navn er JAPANSKE HAVER. Dens hjemsted og værneting er formandens adresse.

§ 2. Formål
Foreningen Japanske Haver er en almennyttig forening. Det er foreningens formål at inspirere til anlæg, videreudvikling og pasning af japanske og japansk inspirerede haver, herunder:

  • at udbrede kendskabet til japanske haver i Danmark
  • at arrangere havebesøg i japanske og japansk inspirerede haver.
  • at arrangere foredrag og diskussioner om den japanske havekultur og om de bagved liggende historiske, religiøse og kulturelle forhold og traditioner.
  • at fremskaffe litteratur, artikler, film, billeder og andet materiale om japanske haver.
  • at medvirke til at øge kendskabet og tilgængeligheden til de rigtige og nødvendige· materialer, redskaber og arbejdsprocesser m.v.
  • at støtte netværket mellem foreningens medlemmer .
  • at orientere om andre for foreningen relevante arrangementer.

Ovenstående er et uddrag af foreningens vedtægter. Se hele vedtægten ved at trykke på dette link.

Del siden på: