Tsukubaien

En japansk have uden et tsukubai-anlæg er næsten utænkeligt. Tsukubai-en har været med i havebilledet siden teceremonien blev udbredt i Japan i 1500-tallet.

Tsukubaien er en sten med en udhugget fordybning i toppen, der er beregnet til vand. Der vil sædvanligvis være en vandpost af bambus anbragt hen over tsukubaien, hvorfra der konstant løber vand ned i tsukubaien, og får denne til at løbe over. Vandet bliver anvendt ved teceremonien til rituel rensning af krop og sjæl, lige inden man går ind i tehuset.

Selve rensningen foregår ved, at man knæler ned på en stor flad sten, der er anbragt lige foran tsukubai’en. Her øser man lidt vand over sine hænder med en øse (rensning af
krop), man tager derefter lidt nyt vand i øsen og skylder sin mund (rensning af sjæl).

Her i Danmark vil vi typisk recirkulere vandet i vandposten, og det vil derfor ikke være tilrådeligt at bruge det til at “rense” munden i. I Japan derimod, kan vandet drikkes, da vandet i vandposten kommer direkte fra husets vandforsyning.

Anlægget

Selve tsukubai-anlægget består af en ring af sten i forskellige størrelser. Selve tsukubai stenen anbringes i midten. Som nævnt ovenfor anbringes en stor, flad sten direkte foran tsukubaien. Stenen er beregnet til at knæle på. På henholdsvis højre og venstre side af tsukubaien anbringes to
høje sten, der er flade på toppen. Den ene bruges til at stille den håndlygte fra sig på, man bruger ved aften teceremonien, og den anden er til en kande varmt vand, der kan være nødvendig om vinteren. De bageste sten i anlægget skal være de højeste, således at de danner en slags
“klippebaggrund”.

Bagved tsukubaien til venstre eller højre anbringes oftest en stenlygte. Den kan være rund eller firkantet. De mest brugte typer er Oribe- eller Kasugalygten. På tegningen er anvendt en Oribe lygte. Bambus vandposten anbringes efter de bageste sten til højre eller venstre for stenlygten, alt efter dennes placering, med “tuden” henover tsukubaien pegende mod knælestenen. Husk, at standeren til bambusvandposten
ikke må stå “plantet” direkte i jorden, men skal holdes
over jorden af en trykimprægneret firkantet pind.

Det skal nævnes, at disse opstillingsregler er de klassiske, og at der sagtens kan laves andre kombinationer af de enkelte dele. Der skal lægges vægt på asymmetri i opstillingen. Det virker f.eks. forkert, hvis vandposten har samme højde som stenlygten. Pas på med for små lygter. Størrelsesforhold og placering mellem stenlygte, bambusvandpost og selve tsukubaistenen skal helst være, således at disse tre dele danner en trekant, med lygten som det højeste, vandposten som det næsthøjeste, og tsukubai-en som det laveste punkt.

Placering i haven

Når man skal vælge placering af tsukubaianlægget
i haven, er der et par gode tips:

1) Sæt tsukubai’en, så den kan ses fra dit hus.

2) Det ser smukt ud at sætte lys i stenlygten. Dæk eventuelt hullerne i lampen med rispapir eller mat plexiglas. Den bedste placering af et tsukubai-anlæg er i et hjørne, op af en
mur, et plankeværk eller en hæk. Er et sådant hjørne ikke til stede, laves det ved at opstille et bambushegn eller lignende i vinkel ud fra mur eller hæk.

3) Anbring aldrig et tsukubai-anlæg i meget tæt nærhed af en sø. To så effektfulde vandelementer bør være så langt fra hinanden, at man får glæde af dem hver for sig. Derfor
kan vandet jo godt løbe ud i en eventuel sø via en lille å eller kanal. I Japan udgår der ofte en kanal fra selve tsukubai-anlægget, hvilket oprindeligt var ment som et dræn.

Opstillingen

Selve opstillingen består af en plastbeholder, en jernrist, vandstenen (tsukubaien) og en bambusvandpost med en slange trukket hele vejen igennem stander og udløbsrør til 5-10 cm. fra udløbet. Derved undgår man, at bambusrøret
flækker og vandet løber ud før “tuden”. En plastbeholder nedgraves.

I plastbeholderen anbringes en lille pumpe til recirkulering af vandet. Placér pumpen på en omvendt urtepotte eller lignende, så undgås det værste snavs i pumpen.
Placér en galvaniseret jernrist ovenpå plastbeholderen til at bære tsukubai’en. Sørg for et hul mellem plastbeholderen og jernrist, således at man kan tage pumpen op for rengøring.

Ovenpå risten anbringes en plasticdug ca. 1×1 m. således at siderne på plasticdugenskråner opad. Tsukubaien anbringes på dugen.

Der prikkes huller i plastdugen lige rundt om tskukbai-stenen, så vandet kan løbe tilbage til vandbeholderen. Lad dugen gå et godt stykke ud over selve vandbeholderen, så man også får samlet vandsprøjt op.

Vandet, der løber ud af “tuden” skal ikke strømme som “Niagara”, men løbe som en “sød” tynd stråle. Giver pumpen for meget vand, må der laves en anordning, som vist på tegningen.

De andre sten i tsukubai-anlægget kan anbringes på dugen eller udenfor, når man blot husker, at plastdugen skal bukkes lidt op ca. 3 cm. Så skal pumpen blot forbindes til elektricitet. 12 V pumper kan anbefales til så små opgaver, og så er de nemmere at montere i forhold til 220 V pumper. Hullet imellem tsukubai og sten fyldes med skærver eller runde sorte sten.

Nu skal der plantes og sættes hegn omkring tsukubai-anlægget.

Af Erik Løfqvist

Del siden på:
Scroll to top
Skip to content