Generalforsamling 2022

Den 30. april kom der 30 af foreningens medlemmer til Kulturhuset Kilden i Brøndby for at støtte op om foreningen og deltage i den årlige generalforsamling – som var særlig denne gang, da foreningen kunne fejre sit 30 års jubilæum.

Generalforsamlingen forløb i god ro og orden ifølge den dagsorden, der er angivet i vedtægterne. På grund af modtagne udlodningsmidler i 2021 kunne foreningen præsentere et stort overskud for sidste år, og regnskabet samt budget for 2022 blev vedtaget.

Der var ikke stillet foreslag til denne generalforsamling.

I bestyrelsen var Per Andersen, Jørgen Sebens og Jeanett Correll alle på valg for en toårig periode, De modtog alle genvalg, dog med et forbehold for at kunne afslutte bestyrelsesposten om et år.

Wents Reinbergs blev nyvalgt til bestyrelsen. Som suppleanter blev valgt Marianne Ejaas og Dorit Aalbæk. Nyvalgt revisor er Bjarne Kristensen og revisorsuppleant Lisa Kjær.

Efter generalforsamlingen holdt Ole Clæfer et inspirerende foredrag om bonsai og deres bonsai-museum i Kirke Eskilstrup.

I anledning af foreningens 30 år jubilæum blev arrangementet afsluttet med en festmiddag – med god mad og god stemning.

Del siden på:
Scroll to top
Skip to content