Foreningens 2020 generalforsamling blev afholdt hos Birkegårdens Haver den 20. juni, efter at have været udsat fra maj.

Der var knap 30 deltagere til generalforsamlingen, der blev gennemført i god ro og orden.

Foreningens økonomi er sund med et overskud i 2019 på knap kr. 5.000, og vi kunne i 2019 for andet år i træk notere, at der ikke var et faldende medlemstal.

Der blev i 2019 gennemført 11 arrangementer for medlemmer med knap 200 deltagere ialt.

Jørgen Sebens blev valgt til nyt bestyrelsesmedlem til erstatning for Ole Schwartz, der havde ønsket at trække sig.

To mindre justeringer af vedtægterne blev vedtaget som eneste indkomne forslag.

Referat og materialerne til generalforsamlingen er offentliggjort på den lukkede del af hjemmesiden under “Referater fra møder” (kræver medlemslogind – kontakt formand@niwa.dk, hvis du mangler logind).

Del siden på: