Forfatter: Ou Baholyodhin

ISBN: 87-7807-931-4

Beskrivelse: Bogen tager udgangspunkt i Zen-principperne: Naturlighed, renhed og enkelthed og gør dem levende for os i boligens rum, i haven og i vores holdning til mad og kogekunst.

Selv om Zen har sine rødder i Østen, viser bogen, hvordan man kan skabe en fornemmelse af Zen ved at bruge elementer fra vestligt design, men med anstrøg af det orientalske for at forstærke den ønskede atmosfære af ro og fordybelse.

Bogens hovedbudskab ligger i dens billeder. Betragt dem – og bliv oplyst.

Referencenr.: 70

Jylland: 1

Sjælland: 1

Del siden på: