Den 24. juni kunne foreningen præsentere et foredrag om Japan af forfatter og journalist Asger Røjle Christensen.

Asger, der selv bor i Tokyo, fortalte levende om den japanske kultur, og hvordan den japanske historie i nutiden ses indlejret i det japanske samfund, religion og kultur. Overalt i Japan mærker man, at historien er til stede i nutiden. Lige klos op og ned ad hinanden ligger nutidens larm og fortidens stilhed. Umiddelbart virker de som umulige kontraster, men det ene ville ikke eksistere uden det andet. I det mindste ville det ikke være Japan.

Foredraget tog os med på en rejse længere tilbage i historien. Hvor kommer japanerne fra? Hvilken rolle spiller påvirkning fra Kina og Korea? Hvordan har det, vi kalder samurai-kulturen, præget nutidens japanere? Og hvordan har skabelsen af det moderne Japan under Meiji-reformerne i 1800-tallet lagt grundstenen til det Japan, som vi ser i dag?

Del siden på: