Vedtægter

Vedtægter: Foreningen Japanske Haver

§ 1. Foreningens navn

Foreningens navn er
JAPANSKE HAVER
Dens hjemsted og værneting er formandens adresse.

§ 2. Formål

Det er foreningens formål at inspirere til anlæg, videreudvikling og pasning af japanske og japansk inspirerede haver, herunder:
  • at arrangere havebesøg i japanske og japansk inspirerede haver.
  • at arrangere foredrag og diskussioner om den japanske havekultur og om de bagved liggende historiske, religiøse og kulturelle forhold og traditioner.
  • at fremskaffe litteratur, artikler, film, billeder og andet materiale om japanske haver.
  • at medvirke til at øge kendskabet og tilgængeligheden til de rigtige og nødvendige· materialer, redskaber og arbejdsprocesser m.v.
  • at have det rart med sin interesse for og med japanske og japansk inspirerede haver.
  • at orientere om andre for foreningen relevante arrangementer.

Se resten af foreningens vedtægter som PDF