Have etablering

  • Før du går igang - søg information og viden.
  • Start aldrig med at fælde træer - disse skaber dybde og perspektiv.
  • Planlægningen - lav en grundskitse over den nye have.
  • Anlægsfasen - arbejde først med de store og grundlæggende ting.

Som medlem af foreningen, får du naturligvis gode og uddybende svar på ovennævnte, herunder referencer til litteratur, video, billeder mm.